تقویم
ریاست

 

دکتر حسین روستایی متخصص چشم 

رئیس بیمارستان شهید حیدری

...................................................................................................................

فارغ التحصیل پزشکی عمومی سال 1381 دانشگاه علوم پزشکی همدان

فارغ التحصیل تخصص چشم سال 1389 دانشگاه علوم پزشکی اهواز

ریاست بیمارستان شهید حیدری از سال 1391 تا کنون

نایب رئیس سازمان نظام پزشکی و رئیس هیئت بدوی از سال 1392 تا کنون

اوقات شرعی