تقویم
بخشهای بیمارستان

این  بیمارستان تنها مرکز تک تخصصی چشم  و  ENT  ( گوش، حلق و بینی ) در شهرستان می باشد و دارای واحدهای مختلفی به شرح زیر می باشد :

1 ـ واحدهای درمانی :

ـ اتاق عمل

 ـ بخش جراحی چشم

ـ اورژانس

 

2ـ واحدهای پاراکلینیک :

ـ درمانگاه تخصصی

ـ رادیولوژی و سونوگرافی

ـ آزمایشگاه

ـ داروخانه

 

 

 

مشخصات بیمارستان :

 

نام  : بیمارستان تک تخصصی شهید حیدری شهرستان نهاوند

نوع فعالیت : درمانی

تخت مصوب : 55

تخت فعال : 35

درجه ارزشیابی : درجه دو

مساحت کل زمین بیمارستان : نه هزار متر

مساحت زیربنا : 2700  مترمربع

آدرس : نهاوند ـ  بلوار شهید حیدری

کد پستی : 6591913971

تلفن : 2 ـ 3237181 ـ 0852

تلفن امور اداری : 3225156ـ 0852

نمابر : 3233616 ـ 0852

اوقات شرعی